Dobrodošli pri Rotary Clubu Ljubljana-Center!

Rotary Club Ljubljana-Center je bil ustanovljen marca 2006.
Boter kluba je bil Filip Remškar (1944-2013),
botrski klub pa Rotary klub Ljubljana.

STATUT RC Ljubljana-Center

Kaj je Ro​tary?

Rotary je mednarodna organizacija, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi  različnih poklicev in poslanstev, ki so predani humanitarni miselnosti, se zavzemajo za visoka etična in moralna načela v poklicnem in zasebnem življenju in širijo dobro voljo ter razumevanje med ljudmi po svetu. Rotary je družba ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj za drugega, za dobro ljudi in za to ne pričakujejo ničesar. Nosilci ideje so rotarijski klubi in zlasti članice in člani RI, ki tvorijo temelj rotarijskega delovanja. 

V klubih se prijateljsko srečujejo ljudje enakih pogledov. Ti na svojih področjih uresničujejo rotarijsko miselnost, ki temelji na prijateljstvu, zaupanju, sodelovanju in pripadnosti, ter sledijo rotarijskim načelom. Združeni so v območja – distrikte, ti pa so med seboj povezani v Rotary International s sedežem v mestu Evanstone, Illinois, ZDA. Rotarijsko gibanje so leta 1905 ustanovili v Čikagu štirje poslovneži: odvetnik Paul Harris, idejni oče rotarijstva, trgovec Sylvester Schiele, konfekcionar Hiram Shorey in rudarski inženir Gus Loehr. Rotarijstvo se je zelo hitro razširilo in je danes navzoče v skoraj vseh državah sveta. Na svetu je več kot 1,4 milijona rotarijcev v preko 36.000 klubih v več kot 190 državah na vseh celinah. 
Rotarijsko gibanje je v dobrih sto letih ohranilo prvotno idejo Paula Harrisa. Ta je želel ustanoviti klub, v katerem bi se čikaški poslovneži redno srečevali in v duhu prijateljstva širili krog poslovnih znanstev. Srečevali so se vsakokrat pri drugem članu. Odtod tudi ime Rotary. Gibanje še danes združuje sposobne in poštene ljudi, ki sledijo temeljnim vrednotam rotarijstva − pripravljenost pomagati drugim, biti strpen, etičen, moralen ter se zavzemati za boljši svet. Svoje delovanje so člani nadgradili z novimi zamislimi. Številne akcije in opravljene naloge to dokazujejo in izkazujejo odličnost rotarijcev po vsem svetu.  

Rotary v Sloveniji

Prvi rotarijski klub v Sloveniji je bil ustanovljen 15. novembra 1930 v Mariboru, nato sta mu sledila še rotarijska kluba leta 1931 v Ljubljani in leta 1939 v Kranju. Ker je bilo rotarijstvo nezaželena oblika povezovanja ljudi po drugi svetovni vojni, je delovanje zamrlo za skoraj petdeset let. Še pred osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je rotarijski duh spet prebudil, najprej v Rotary klubu Ljubljana, sledili so še rotarijski klubi na Bledu, v Mariboru, Portorožu ... Od 1. julija 2011 je Slovenija samostojni distrikt 1912.