Rotarijsko leto 2021/22

Upravni odbor

Zvone Žagar, predsednik
Marko Mugerle, prejšnji predsednik
Matej Eljon, podpredsednik
Edvard Kobal, podpredsednik
Andrej Souvent, tajnik
Borut Lenardič, zakladnik
David Tavželj, klubski mojster

Nadzorni odbor


Marko Kozamernik, predsednik
Borut Božič, član
Miroslav Štravs, član
Gregor Černeka, član

Častno razsodišče

Dare Stojan, predsednik
Zlatko Lazarevič, član
Aleksander Pišlar, član 

Klubske funkcije

Rotary Foundation in projekti za skupnost 
Edvard Kobal
Skrb za mlade in nove člane 
Matej Eljon, Janez Bešter
Koordinacija predavanj 
Drago Rudel, Ivan Jaćimović
Skrb za povezave z drugimi klubi 
Emil Oblak
Skrb za mednarodno dejavnost 
Tomaž Kavčič
Skrb za kulturno dejavnost 
David Tavželj
Odnosi z javnostmi in celostna podoba 
Jernej Suhadolnik
Poletni vrtovi 
Aleksander Pišlar

rotary Club  ljubljana-center

Dosedanji predsedn​iki

g. Mark Čuček, 2006/2007
g. Robert Samsa, 2007/08
dr. Emil Oblak, 2008/09
dr. Anton Prosen, 2009/10
g. Miroslav Štravs, 2010/11
g. Janez Valič, 2011/12
g. Marjan Drašler, 2012/13
g. Štefan Tasič. 2013/14
g. Aleksander Pišlar, 2014/15
dr. Peter Raspor, 2015/16
dr. Janez Bešter, 2016/17
dr. Edvard Kobal, 2017/18
g. Matej Eljon, 2018/19
g. Jernej Suhadolnik, 2019/20
g. Marko Mugerle, 2020/21