Rotarijsko leto 2023/24

Upravni odbor

Andrej Souvent, prejšnji predsednik
Edvard Kobal, podpredsednik
David Tavželj, tajnik
Emil Oblak, zakladnik
Ivan Jačimović, klubski mojster

Nadzorni odbor


Gregor Černeka, predsednik
Janez Bešter, član
Miroslav Štravs, član

Častno razsodišče

Borut Božič, član
Maks Tajnikar, član 

Klubske funkcije

Rotary Foundation in projekti za skupnost 
Edvard Kobal
Skrb za odnose z Rotaractom
Ivan Jačimović
Skrb za nove člane 
Zvonimir Žagar
Koordinacija predavanj 
Ivan Jaćimović
Skrb za mednarodno dejavnost 
Matej Eljon
Kulturna dejavnost in koordinacija kulturnih večerov kluba
Edvard Kobal
Odnosi z javnostmi in celostna podoba 
David Tavželj
Okoljska dejavnost
Dare Stojan
Športna dejavnost
David Tavželj
Poletni vrtovi 
Aleksander Pišlar

rotary Club  ljubljana-center

Dosedanji predsedn​iki

g. Mark Čuček, 2006/2007
g. Robert Samsa, 2007/08
dr. Emil Oblak, 2008/09
dr. Anton Prosen, 2009/10
g. Miroslav Štravs, 2010/11
g. Janez Valič, 2011/12
g. Marjan Drašler, 2012/13
g. Štefan Tasič. 2013/14
g. Aleksander Pišlar, 2014/15
dr. Peter Raspor, 2015/16
dr. Janez Bešter, 2016/17
dr. Edvard Kobal, 2017/18
g. Matej Eljon, 2018/19
g. Jernej Suhadolnik, 2019/20
g. Marko Mugerle, 2020/21
g. Anton Zvonimir Žagar, 2021/22
g. Andrej Souvent, 2022/23
ga. Bojana Zarnik 2023/24