Srečanja RCLC

Praviloma se člani srečujejo trikrat mesečno. Večinoma je del srečanja tudi predavanje, ki je odprto širši javnosti.

Redna srečanja članov potekajo v Slamiču, na Kersnikovi ulici 1 v Ljubljani.