Splošno o Martinovanju

Slovenija je dežela različnosti, ki nas družijo in dajejo možnost za lastno promocijo. To ne velja samo za deželo in njeno kulturne in naravne danosti. To velja tudi za hrano in prehranske vzorce.

Martinovanje je dan, ki Slovencem v kulturnem in praktičnem pogledu pomeni mnogo, saj je to dan, ki tradicionalno povezuje človeka z naravo preko enega od tipičnih proizvodov narave, to je vina, ki vez z naravo in med ljudmi še okrepi in poglobi prav zaradi svojih značilnosti.

Ta dan smo izbrali, da mu ob tradicionalnem doživljanju prehoda mošta v vino dodamo še ostale razsežnosti, ki delajo človeka – človeka. Pripravili bomo srečanje, ki bo združevalo kulturo slovenske besede, kulturo slovenske hrane, kulturo slovenskega vina in ne nazadnje kulturo človečnosti.

Martinov večer v družbi Rotary kluba Ljubljana-Center v odličnem okolju Vivo Catering v Ljubljani ponuja pravo okolje za doživljanje kulturnih doživetij, ki nas bodo še bolj povezala in nam dala novih moči za opravljanje našega poslanstva, ki temelji na ideji in dejanjih »pomagati pomoči potrebnim«.

Druženja potekajo brez prekinitve od 11.11. 2008 naprej in vsakokrat popelje udeležence v večer, ki si ga zapomnimo po mnogih odtenkih, ki naredijo človeku življenje lepo.

Pobudnik dogodka: Peter Raspor

Martinovanje 2018 / Saint Martin’ Eve 2018