Člani Rotary Cluba (RC) Ljubljana Center smo si ob ustanovitvi kluba zadali več ciljev, ki izhajajo iz vrednot in duha rotarijstva in se nanašajo na področje socialne in dobrodelne dejavnosti kluba. Zavedamo se, da je poleg medsebojne pomoči, pridobivanja novih znanj, informacij in spoznanj humanitarna dejavnost najpomembnejša naloga vsakega RC.

V Ljubljani je vse več ljudi, ki so potrebni pomoči, tako materialne kot tudi duhovne. V to skupino sodijo predvsem starejši, otroci in brezposelna mladina. V socialnem programu RC Ljubljana Center smo si zato zadali vrsto humanitarnih aktivnosti, s katerimi želimo v prihodnje uresničevati naše poslanstvo, ki je zasnovano na visokih etičnih načelih in prijateljstvu. 

Velikokrat pa humanitarnost presega meje države, zato se želi novoustanovljeni kljub poleg izpeljave humanitarnih dejanj pri nas vključiti tudi v akcije širše pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki jih vodijo RC pri nas in v drugih državah. 

Zavedamo se, da je uresničitev programa odvisna od prihodka kluba, pridobljenega od donatorjev, dobrodelnih koncertov, plesov in dražb umetniških del.

Področja delovanja

 Pomoč starejšim

Pomoč mladim, nadarjenim in motiviranim v obliki štipendiranja

Pomoč kulturnim in umetniškim društvom pri ohranjanju slovenske ljudske kulture in identitete

Pomoč mladim, nadarjenim in motiviranim v obliki štipendiranja 
Klub želi z akcijo pomoči mladim, nadarjenim in motiviranim za nadaljnje izobraževanje pomagati v obliki štipendij za šolanje ali opravljanje specializacij na izbranih izobraževalnih ustanovah doma, predvsem pa v tujini. Pri izboru bomo upoštevali socialno stanje in uspeh pri dosedanjem šolanju. Podpore naj bi bili deležni predvsem mladi, ki bodo v prihodnosti nosilci razvoja posameznih področij v našem mestu oziroma državi. Pri izboru naj bi poleg nadarjenosti v umetniških in kulturnih dejavnostih podpirali tudi mlade izobražence in inovatorje s področja tehnike in naravoslovja, ki bi lahko s svojo inovativnostjo in znanjem pospešili tako razvoj podjetniškega duha, samozaposlovanje kot tudi odpiranje novih delovnih mest ter s svojim znanjem in izdelki promovirali državo Slovenijo. Število štipendistov in višina finančne podpore bosta odvisna od letnega proračuna kluba.  

Pomoč starejšim 
Med prebivalci ki živijo v centru Ljubljane, je zaslediti procese velikih strukturnih sprememb. Prebivalstvo je iz dneva v dan starejše, velikokrat pa stanovanja in objekti niso prilagojeni tej starostni strukturi. Zato se je RC odločil, da vključi v svoj program pomoč starejšim. RC naj bi dajal mestni oblasti predloge za izboljšanje osnovne oskrbe prebivalstva in ponovne oživitve mestnega središča, tako s specializiranimi trgovinami kot uslužnostno obrtjo. Poleg tega pa naj bi klub sodeloval s humanitarnimi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je skrb za starejše, da se posameznim starejšim osebam opremijo domovi s primerno tehnično opremo, ki bi jim olajšala vsakdanje življenje, kar bi jim omogočalo, da bi čim dlje ostali v domačem okolju. Poleg materialne pomoči v klubu predvidevamo tudi svetovalno pomoč. 

Pomoč kulturnim in umetniškim društvom pri ohranjanju slovenske ljudske kulture in identitete   
Člani kluba ugotavljamo, da ob globalizacijskih procesih in evropeizaciji slovenski narod vse bolj izgublja svojo identiteto. Kultura, umetnost in ljudsko izročilo so temeljni nosilci identitete vsakega naroda. Izguba identitete se še posebno občuti v mestnih središčih. Ljubljana v bitki s temi procesi potrebuje nove spodbude in naš RC si je v programu zadal nalogo, da se bolj aktivno vključi v posamezne akcije, namenjene ohranitvi in podpori tako posameznih kulturnih in umetniških ustanov kot tudi nekaterih društev. Osrednja pozornost bo posvečena večji skrbi za ureditev in vzdrževanje kulturnih spomenikov v mestu, ki so pomembni kazalci razvoja mesta skozi čas. Tako bo RC materialno pomagal poklicnim institucijam, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varstva in obnove spomenikov, da bodo lažje obnovili posamezne izbrane spomenike v središču mesta.