Loading Dogodki

Dr. Simona Drenik: LABIRINT MEDNARODNEGA SODSTVA (IN KJE NAJDEMO V NJEM SLOVENIJO)

16. 5. 2017 ob 20:15 - 21:15

  • This dogodek has passed.

O predavanju

Predavateljica bo predstavila, da smo kljub različnim in pogostim (real)političnim težnjam, hkrati priče vse večji judikalizaciji mednarodnih odnosov. V svetu deluje že več kot 30 mednarodnih sodišč in institucionaliziranih mednarodnih arbitraž, prav tako je vse več zadev predloženih v reševanje mednarodnim sodiščem in arbitražam. Vendar se mednarodno sodstvo v več vidikih razlikuje od nacionalnih sodnih sistemov – posebej bosta izpostavljena vprašanje pristojnosti in vidik izvrševanja sodb mednarodnih sodišč in arbitraž, ki izkazujeta stanje glede spoštovanje vladavine prava na državni in mednarodni ravni. Predstavljen bo tudi položaj Slovenije v mednarodnih sodnih postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, Sodiščem Evropske unije, arbitražnimi sodišči, ki delujejo v okviru Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov in ad hoc arbitražnim sodiščem, ki deluje pod okriljem Stalnega arbitražnega sodišča.

O predavateljici

Dr. Simona Drenik je leta 2016 cum laude doktorirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2002 s častno omembo magistrirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu (Nizozemska) in leta 2000 cum laude diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del ter članica več strokovnih združenj (vključno Odbora za temeljne črte v pravu morja Združenja za mednarodno pravo – ILA). Od leta 2015 je zaposlena kot sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, kjer pokriva predvsem področje človekovih pravic, vključno izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Pred tem je 15 let delovala v slovenski diplomaciji; na zunanjem ministrstvu je več let vodila Projektno enoto za zagovor pred arbitražnim sodiščem in Sektor za mednarodno pravo. Bila je zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem, ustanovljenim z Arbitražnim sporazumemo med Slovenijo in Hrvaško ter poročevalka Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča. Med slovenskim predsedovanjem OVSE je kot diplomatka zaposlena na Stalnem predstavništvu Slovenije na Dunaju vodila človekovo dimenzijo OVSE; med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije je vodila enega od prioritetnih dosjejev in sicer glede Lizbonske pogodbe in prihodnosti EU; pri predsedovanju Odboru ministrov Sveta Evrope pa je sodelovala na področju reforme Evropskega sodišča za človekove pravice. Bila je tudi članica Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope (CAHDI), več delovnih skupin Sveta Evropske unije, številnih diplomatskih in pogajalskih delegacij ter medresorskih skupin, vodila je npr. Medresorsko delavno komisijo za človekove pravice. Trenutno je tudi članica Delovne skupine Usmerjevalnega odbora za človekove pravice Sveta Evrope za pripravo študije o položaju civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic in državnih institucij za človekove pravice na območju Sveta Evrope (CDDH-INST).

Vabilo_predavanje_Drenik_Simona_2017-05-16

Podrobnosti

Datum: 16. 5. 2017
Čas:
20:15 - 21:15
Kategorija dogodka:

Prizorišče

Naslov: Hotel Lev
Vošnjakova ulica 1
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map