Izročitev donacije Društvu Ženska svetovalnica

Rotary klub Ljubljana Center je sredstva, zbrana na dogodku Martinovanje v srcu Ljubljane, ki je potekal 10. novembra 2023, doniral Društvu Ženska svetovalnica. Donacija bo podprla pomembno delo in poslanstvo društva, ki si prizadeva za pomoč in podporo ženskam v stiski.

Rotary Club Ljubljana Center pomagal dvema družinama v občini Gorenja Vas – Poljane

V poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo, je bila hudo prizadeta tudi občina Gorenja vas – Poljane. Voda je tam zalila številne objekte, tako stanovanjske kot poslovne, sprožilo se je tudi več plazov. Zdaj, ko je voda upadla, so se pokazale hude posledice ujme, ki bodo terjale dolgotrajno sanacijo.

Številne družine, ki se že tako težko prebijajo skozi mesec, so se po pomoč obrnile tudi na občino, ki je našemu klubu pomagala izbrati dve, ki sta pomoči najbolj potrebni.

V Rotary Club Ljubljana Center smo tako stopili skupaj. S pomočjo Rotary Slovenija smo dvema družinama nudili finančno pomoč, ki jim bo pomagala pri sanaciji nastale škode. Denarna sredstva smo prispevali prav vsi člani kluba, brez izjeme; tako 21 rednih članov, kot tudi vsi trije častni člani.
Dobrodelna akcija je naš klub povezala z ljudmi, prizadetimi v poplavah, hkrati pa je povezala tudi člane kluba med seboj, ter okrepila medsebojno prijateljstvo

(del ekipe RCLC na terenu)
 Tudi v težkih trenutkih lahko vzklijejo dobre in pozitivne zgodbe!

Donacija za igrala v občinskem parku

V rotarijskem letu 2008/09 je Rotary Club Ljubljana Center doniral sredstva za igrala v občinskem parku pri vrtcu Hans Christian Andersen, ki so namenjena prebivalstvu, ki preživlja prosti čas v parku.