Člani

Janez Bešter

Doktor znanosti

Matej Eljon

Magister znanosti

Ivan Jaćimović

Management

Edvard Kobal

Doktor znanosti

Marko Kozamernik

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Zlatko Lazarevič

Univ. dipl. org. dela

Borut Lenardič

podjetnik

Marko Mugerle

Magister ekonomije

Emil Oblak

Doktor Optometrije

Zdravko Perger

Operni pevec

Aleksander Pišlar

Univ. dipl. politolog

Anton Prosen

Doktor znanosti

Peter Raspor

Dr. mikrobiologije

Drago Rudel

Doktor znanosti

Stanko Šalamon

Podjetnik

Andrej Souvent

magister elektrotehnike

Dare Stojan

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Rado Stojanovič

Diplomirani obramboslovec

Miroslav Štravs

Magister znanosti

Jernej Suhadolnik

univ. dipl. ekonomist

Štefan Tasič

Univ. dipl. inž. grad.

Anton Zvonimir Žagar

Podjetnik

Bojana Zarnik

univ. dipl. ekonomistka