Člani

Janez Bešter

Doktor znanosti

Matej Eljon

Magister znanosti

Ivan Jaćimović

Management

Edvard Kobal

Doktor znanosti

Marko Kozamernik

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Boris Kozlevčar

Diplomirani ekonomist

Zlatko Lazarevič

Univ. dipl. org. dela

Matjaž Mikoš

Doktor tehniških znanosti

Marko Mugerle

Magister ekonomije

Emil Oblak

Doktor Optometrije

Zdravko Perger

Operni pevec

Aleksander Pišlar

Univ. dipl. politolog

Anton Prosen

Doktor znanosti

Peter Raspor

Dr. mikrobiologije

Drago Rudel

Doktor znanosti

Stanko Šalamon

Podjetnik

Dare Stojan

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Rado Stojanovič

Diplomirani obramboslovec

Miroslav Štravs

Magister znanosti

Štefan Tasič

Univ. dipl. inž. grad.

Anton Zvonimir Žagar

Podjetnik