Člani Rotary Club Ljubljana-Center

Janez Bešter

Doktor znanosti

Borut Božič

Doktor znanosti

Gregor Černeka

Univ. dipl. pravnik

Matej Eljon

Magister znanosti

Ivan Jaćimović

Management

Anja Järnberg

Magistra znanosti

Bojan Kalchbrenner

Doktor znanosti

Edvard Kobal

Doktor znanosti

Emil Oblak

Doktor Optometrije

Aleksander Pišlar

Univ. dipl. politolog

  Andrej Souvent

  Magister elektrotehnike

Dare Stojan

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Miroslav Štravs

Magister znanosti

Maks Tajnikar

Doktor znanosti

David Tavželj

Magister posl. ved

Marko Vatovec

redni profesor

Anton Zvonimir Žagar

Podjetnik

Častni člani

g. Zdravko Perger

Ustanovni član

dr. Anton Prosen

Ustanovni član

dr. Peter Raspor

Ustanovni član

In memoriam

g. Štefan Tasič