Člani Rotary Club Ljubljana-Center

Janez Bešter

Doktor znanosti

Borut Božič

Doktor znanosti

Gregor Černeka

Univ. dipl. pravnik

Matej Eljon

Magister znanosti

Ivan Jaćimović

Management

Anja Järnberg

Magistra znanosti

Bojan Kalchbrenner

Doktor znanosti

Tomaž Kavčič

Dipl. upravnih ved

Edvard Kobal

Doktor znanosti

Zlatko Lazarevič

Univ. dipl. org. dela

Emil Oblak

Doktor Optometrije

Aleksander Pišlar

Univ. dipl. politolog

  Andrej Souvent

  Magister elektrotehnike

Dare Stojan

Univ. dipl. inž. elektrotehnike

Jernej Suhadolnik

univ. dipl. ekonomist

Miroslav Štravs

Magister znanosti

Maks Tajnikar

Doktor znanosti

David Tavželj

Magister posl. ved

Marko Vatovec

redni profesor

Bojana Zarnik

univ. dipl. ekonomistka

Anton Zvonimir Žagar

Podjetnik

Častni člani

g. Zdravko Perger

Ustanovni član

dr. Anton Prosen

Ustanovni član

dr. Peter Raspor

Ustanovni član

In memoriam

g. Štefan Tasič