Kulturna dediščina in osebne finance

V mesecu januarju sta nas v Rotary klubu Ljubljana Center obiskali gostujoči predavateljici. Dr. Barbara Vodopivec je imela zanimivo predavanje z naslovom “Varstvo kulturne dediščine v svetu in Sloveniji”, v katerem smo se lahko prepričali o različnih praksah soočanja s tovrstno problematiko doma in v tujini, spoznali smo tudi načine ohranjanja tradicionalnih gradov na Slovenskem. […]

Zanimiva predavanja v letu 2015

Eno največjih bogastev našega Rotary kluba so redna predavanja strokovnjakov z različnih področij civilno-družbenega življenja in posamezne stroke. Tudi v letu 2015 smo ostali zvesti tej tradiciji. Leto je odprl novi član kluba Tomaž Kavčič, ki je predstavil človeški dejavnik v vrhunskem športu in soočanje trenerjev s številnimi menedžerskimi izzivi v kolektivnih športnih panogah. Ekonomist […]